HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY CHÀ SÀN NGỒI LÁI SAUBER SBR560B

Hướng dẫn sử dụng máy chà sàn ngồi lái Sauber SBR560B

Video hướng dẫn sử dụng máy chà sàn ngồi lái Sauber SBR560B   Xem chi tiết các dòng máy chà sàn ngồi lái: https://minhtinh.com.vn/may-cha-san-ngoi-lai/ I. QUY ĐỊNH AN TOÀN CHUNG: Luôn tuân thủ những quy tắc này để tránh gây nguy hiểm cho người sử dụng và thiết bị. Chỉ cho người đã được đào […]

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY CHÀ SÀN LIÊN HỢP SAUBER SBS400B

Hướng dẫn sử dụng máy chà sàn liên hợp Sauber SBS400B

Video hướng dẫn sử dụng máy chà sàn liên hợp Sauber SBS400B   Xem chi tiết các loại máy chà sàn liên hợp: https://minhtinh.com.vn/may-cha-san-lien-hop/ I. QUY ĐỊNH AN TOÀN CHUNG: Luôn tuân thủ những quy tắc này để tránh gây nguy hiểm cho người sử dụng và thiết bị. Chỉ cho người đã được đào […]

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY CHÀ SÀN NGỒI LÁI SAUBER SBR860B

Hướng dẫn sử dụng máy chà sàn ngồi lái Sauber SBR860B

Video hướng dẫn sử dụng máy chà sàn ngồi lái Sauber SBR860B   Xem chi tiết các loại máy chà sàn ngồi lái: https://minhtinh.com.vn/may-cha-san-ngoi-lai/ I. QUY ĐỊNH AN TOÀN CHUNG: Luôn tuân thủ những quy tắc này để tránh gây nguy hiểm cho người sử dụng và thiết bị. Chỉ cho người đã được đào […]

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY CHÀ SÀN LIÊN HỢP SAUBER SBS35E

Hướng dẫn sử dụng máy chà sàn liên hợp Sauber SBS35E

Video hướng dẫn sử dụng máy chà sàn liên hợp Sauber SBS35E   Xem chi tiết các dòng máy chà sàn liên hợp Sauber: https://minhtinh.com.vn/may-cha-san-lien-hop/ I. QUY ĐỊNH AN TOÀN CHUNG: Luôn tuân thủ những quy tắc này để tránh gây nguy hiểm cho người sử dụng và thiết bị. Chỉ cho người đã được […]

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY CHÀ SÀN LIÊN HỢP SAUBER SBS350E

Hướng dẫn sử dụng máy chà sàn liên hợp Sauber SBS350E

Video hướng dẫn sử dụng máy chà sàn liên hợp Sauber SBS350E    Xem chi tiết các dòng máy chà sàn liên hợp: https://minhtinh.com.vn/may-cha-san-lien-hop/ I. QUY ĐỊNH AN TOÀN CHUNG: Luôn tuân thủ những quy tắc này để tránh gây nguy hiểm cho người sử dụng và thiết bị. Chỉ cho người đã được […]

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY CHÀ SÀN LIÊN HỢP SAUBER SBS460B

Hướng dẫn sử dụng máy chà sàn liên hợp Sauber SBS460B

Video hướng dẫn sử dụng máy chà sàn liên hợp Sauber SBS460B   Xem chi tiết các dòng máy chà sàn liên hợp: https://minhtinh.com.vn/may-cha-san-lien-hop/ I. QUY ĐỊNH AN TOÀN CHUNG: Luôn tuân thủ những quy tắc này để tránh gây nguy hiểm cho người sử dụng và thiết bị. Chỉ cho người đã được đào […]

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY CHÀ SÀN LIÊN HỢP SAUBER SBS530B

Hướng dẫn sử dụng máy chà sàn liên hợp Sauber SBS530B

Video hướng dẫn sử dụng máy chà sàn liên hợp Sauber SBS530B   Xem chi tiết các dòng máy chà sàn liên hợp Sauber: https://minhtinh.com.vn/may-cha-san-lien-hop/ I. QUY ĐỊNH AN TOÀN CHUNG: Luôn tuân thủ những quy tắc này để tránh gây nguy hiểm cho người sử dụng và thiết bị. Chỉ cho người đã được […]

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY LAU SÀN NHÀ SAUBER DÙNG BÌNH ẮC QUY 36V SHS450B

Hướng dẫn sử dụng máy lau sàn nhà Sauber dùng bình ắc quy 36V SHS450B

Video hướng dẫn sử dụng máy lau sàn nhà Sauber dùng bình ắc quy 36V SHS450B . Chi tiết các dòng máy lau sàn nhà: https://minhtinh.com.vn/may-lau-san-nha/ I. QUY ĐỊNH AN TOÀN CHUNG: Luôn tuân thủ những quy tắc này để tránh gây nguy hiểm cho người sử dụng và thiết bị. Chỉ cho người đã […]

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY LAU SÀN NHÀ SAUBER DÙNG ĐIỆN 220V MODEL SHS450E

Hướng dẫn sử dụng máy lau sàn nhà Sauber dùng điện 220V Model SHS450E

Video hướng dẫn sử dụng máy lau sàn nhà Sauber dùng điện 220V Model SHS450E . Chi tiết các dòng máy lau sàn nhà: https://minhtinh.com.vn/may-lau-san-nha/ I. QUY ĐỊNH AN TOÀN CHUNG: Luôn tuân thủ những quy tắc này để tránh gây nguy hiểm cho người sử dụng và thiết bị. Chỉ cho người đã được […]

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY VỆ SINH TẤM PIN MẶT TRỜI SAUBER SFB – 24V

Chổi vệ sinh pin năng lượng mặt trời Sauber SFB55

. HƯỚNG DẪN TRA DẦU MỠ CHO MOTOR . Chi tiết các dòng máy vệ sinh tấm pin mặt trời: https://minhtinh.com.vn/may-ve-sinh-pin-mat-troi/ I. NHỮNG QUY ĐỊNH BẮT BUỘC KHI VẬN HÀNH MÁY. Phải cấp nước cho máy bằng dây dẫn nước của máy. Vì nước sẽ chảy qua ống làm mát đặt trên motor. Nếu không […]